Den Haag krijgt grotere mili­euzone


5 april 2022

Het stadsbestuur maakt plannen om de Haagse milieuzone, waarbinnen minder vervuilend vervoer mag rijden, volgend jaar uit te breiden. Het college gaat aan de slag met een aangenomen motie van de Partij voor de Dieren. ‘Zo vermindert de stikstofuitstoot en verbetert de luchtkwaliteit,’ zegt Robert Barker (PvdD).

De Partij voor de Dieren dringt al langer aan op een gemeentelijke aanpak van de stikstofuitstoot. Stikstofverbindingen, die door het verkeer worden uitgestoten, verzuren de grond en bedreigen daarmee de Haagse natuurgebieden. Daarnaast verslechteren ze de luchtkwaliteit, waardoor Hagenaren eerder doodgaan. Eerder dit jaar ging de Partij voor de Dieren hierover in debat met het college van burgemeester en wethouders.

Motie
De gemeenteraad nam na dit debat de motie van de Partij voor de Dieren voor een grotere milieuzone aan. Binnen deze milieuzone mag alleen minder vervuilend vervoer rijden. ‘Een uitbreiding zorgt voor schonere lucht voor meer Hagenaren,’ zegt Robert Barker (PvdD).

Onderzoek
Het college geeft aan te gaan werken aan een voorstel om de milieuzone in 2023 uit te breiden, maar daarvoor moet het eerst een onderzoek doen. De resultaten van dat onderzoek worden in het najaar gepubliceerd.