Motie Bomen mogen leven


30 juni 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 30 juni 2022, ter bespreking van de Protocol sparen van bomen bij rioolvervanging.

Overwegende, dat:

  • als de afstand tot het riool voldoende is bomen worden vervangen als de gemeente inschat dat ze minder dan 15 jaar te leven hebben;

  • de resterende levensduur van stadsbomen vaak wordt ingeschat op minder dan 15 jaar;

  • dit betekent dat bij rioolvervanging vaak vele bomen worden gekapt terwijl dit niet voor de werkzaamheden nodig is

  • het logisch is om, zoals vermeld in de routekaart, 15 jaar te hanteren bij te verplanten bomen omdat het verplanten een aanzienlijke investering vergt en het ook een aanslag is op de vitaliteit van de boom;

  • dit argument niet geldt bij het slechts laten staan van bomen bij rioolvervanging.

Verzoekt het college:

  • indien de afstand van de boom tot het riool voldoende is, ook bomen met een verwachte levensduur van meer dan 10 jaar te laten staan.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker
Partij voor de Dieren
Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Carlos Martinez van Andel
Hart voor Den Haag


Status

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen