Noodrem voor kaalslag in de cultuur­sector


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, ter bespreking van voortgangsbrief subsidiebestel Cultuur en proces MJB 2025-2028.


Constaterende, dat:

  • in de voortgangsbrief subsidiebestel duidelijk wordt gemaakt dat de raad na het advies van de adviescommissie géén afzonderlijke individuele subsidiebesluiten kan maken (zoals de subsidieverdeling wijzigen).

  • bij het MJB proces in de vorige periode er veel mis ging, wat voor zowel de sector als ook voor raad en college veel spanning heeft veroorzaakt.


Overwegende, dat:

  • de adviescommissie tijdens het proces van beoordeling al kan inschatten of er potentiële problemen zijn bij het uitvoeren van het beleidskader, zoals een grote kaalslag in de hele culturele sector, of een bepaald kunstdiscipline;

  • de gemeenteraad heeft aangegeven beter betrokken te willen worden als er grote risico’s zijn voor de sector.


Verzoekt het college:

  • om de voorzitter van de adviescommissie te verzoeken dat op het moment dat hij constateert dat er een kaalslag valt of er potentiële problemen zijn als gevolg van het beleidskader, hij tijdig de wethouder informeert, zodat de wethouder daarover met de raad in overleg kan.En gaat over tot de orde van de dag.Leonie Gerritsen

Partij voor de Dieren

Coen Bom

Hart voor Den Haag

Maarten de Vuyst

GroenLinks

Anthony Uduba

VVD

Janneke Holman

PvdA

Andrew van Esch

D66

Lesley Arp,

SPStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie Integraal afwegingsmoment met de raad

Lees verder

Fair Pay toeslag voor culturele instellingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer