Fair Pay toeslag voor culturele instel­lingen


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, ter bespreking van voortgangsbrief subsidiebestel Cultuur en proces MJB 2025-2028.


Constaterende, dat:

  • uit onderzoek is gebleken dat er extra middelen nodig zijn om een eerlijke beloning in de Haagse cultuursector mogelijk te maken;

  • onderzoek ook concludeert dat het implementeren van de Fair Practice Code zonder het cultuurbudget te verhogen, dit zal leiden tot een vermindering van het culturele aanbod in Den Haag;

  • Rotterdam de Fair Practice Code opneemt in hun cultuurbeleid, wat heeft geresulteerd in een Fair Pay toeslag van €2,75 miljoen vanuit de gemeente.


Overwegende, dat:

  • in het coalitieakkoord wordt onderstreept dat Den Haag toewerkt naar de toepassing van de Fair Practice Code;

  • de Fair Pay toeslag bekostigen uit het cultuurbudget zou betekenen dat er gekort moet worden op het aantal instellingen of op de culturele output die zij kunnen leveren;

  • de kosten van Fair Pay niet volledig op de schouders van de culturele sector kunnen worden afgewenteld;

  • in de Jaarrekening 2022 een groot financieel overschot te zien is.

Verzoekt het college:

  • bij het maken van de begroting 2024 geld vrij te maken voor een structurele Fair Pay toeslag voor middelgrote en kleine culturele instellingen (< €1 mln subsidieaanvraag), buiten het cultuurbudget.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren
Lesley Arp
SP
Coen Bom
Hart voor Den Haag
Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Noodrem voor kaalslag in de cultuursector

Lees verder

Motie Kappen met kappen in Nieuw Vredenoord

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer