Motie Integraal afwe­gings­moment met de raad


25 mei 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 mei 2023, ter bespreking van voortgangsbrief subsidiebestel Cultuur en proces MJB 2025-2028.

Overwegende, dat:

  • in de voortgangsbrief subsidiebestel duidelijk wordt gemaakt dat de raad na het advies van de adviescommissie géén afzonderlijke individuele subsidiebesluiten kan maken (de subsidieverdeling wijzigen).

  • bij het MJB proces in de vorige periode er veel mis ging, wat voor zowel de sector als ook voor raad en college veel spanning heeft veroorzaakt.

Constaterende, dat:

  • door te kiezen voor deze subsidietenderprocedure, er geen mogelijkheid meer is voor de raad om bij te sturen op de gevolgen van de uitspraak van de adviescommissie;

  • er geen moment lijkt te zijn waarbij een integrale afweging wordt gemaakt waarbij de raad wordt betrokken.

Verzoekt het college:

  • in het MJB-proces een integraal afwegingsmoment met de raad in te bouwen om te voorkomen dat na de uitspraak van de adviescommissie een grote kaalslag valt in de culturele sector.

En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Coen Bom
Hart voor Den Haag

Lesley Arp
SPStatus

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie/SGP