Verbe­terde samen­werking tegen dieren­mis­han­deling


Orga­ni­saties slaan handen ineen

9 juni 2020

De gemeenteraad ontving goed nieuws over een belangrijke stap in de aanpak van dierenmishandeling. Naar aanleiding van een motie van de Partij voor de Dieren Den Haag, is dierenmishandeling opgenomen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid 2019-2022. Hierdoor wordt een intensievere samenwerking opgezet tussen de Landelijke Inspectie Dierenbescherming (LID), de NVWA, de (dieren)politie en de gemeentelijke handhavers. Voor het eerst schuiven de gemeentelijke handhavers aan omdat zij veelal de ogen en oren zijn in de wijk. Dit helpt om een vroegtijdige signalering van dierenmishandeling te vergroten

Er zijn ook contacten gelegd met het Landelijk Expertisecentrum Dierenmishandeling in Utrecht. Zij willen graag met de gemeente onderzoeken hoe de gemeente gebruik kan maken van hun expertise in de aanpak en opsporing van dierenmishandeling en huiselijk geweld. Robin Smit, raadslid van de PvdD is blij met het resultaat. ‘We maken op deze manier samen een vuist tegen dierenmishandeling.’

Gerelateerd nieuws

Oppositie: ‘Onderzoek bodemloze put aan het Spui’

Het overgrote deel van de oppositie riep tijdens de gemeenteraad op om een raadsenquête te starten naar de bouw en exploitati...

Lees verder

PvdD: ‘Vergroen versteende pleinen’

De Partij voor de Dieren presenteert een voorstel om versteende Haagse pleinen aan te pakken. De gemeente moet onnodige bestr...

Lees verder