Motie Geen zaag maar zorg


Voorstel van het college inzake Voor­ontwerp Tramlijn 16S Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio (RIS308739)

14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Voorontwerp Tramlijn 16S Instroom Nieuwe Tram Haagse Regio (RIS308739).

Constaterende, dat:

  • acht kastanjebomen langs de Koningin Emmakade/Waldeck Pyrmontkade in de huidige plannen moeten wijken;

  • een ruime meerderheid van de commissie deze kastanjebomen wilde behouden;

  • de gemeenteraad nu met een amendement komt om zes van de acht kastanjebomen te sparen;

  • volgens de bomeneffectenanalyse drie van de overige zes de kastanjebloedingsziekte hebben in verschillende stadia.

Overwegende, dat:

  • kastanjebloedingsziekte aangepakt kan worden middels verwarmen van de aangetaste plekken;

  • in de nota Stadsbomen wordt gesproken over groeiplaatsverbetering voor slecht presterende stadsbomen;

  • groeiplaatsverbetering voor gezondere bomen zorgt.

Verzoekt het college:

  • om de kastanjebomen aan de Koningin Emmakade/Waldeck Pyrmontkade beter te verzorgen door groeiplaatsverbetering toe te passen;

  • de drie kastanjebomen die kastanjebloedingsziekte hebben te behandelen met de voorhanden zijnde behandelmethoden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, PVV, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Klimaatdoelstellingen Verbonden Partijen

Lees verder

Motie Liever groen dan ‘warmtewerende materialen’

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer