Motie Liever groen dan ‘warm­te­we­rende mate­ri­alen’


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Gewijzigd voorstel van het college inzake Programmarekening 2020 (RIS308436).

Constaterende, dat:

  • de Wegwijzer Den Haag Klimaatbestendig de ambitie stelt om 40% van de buitenruimte in te richten middels groen, warmtewerende materialen en/of water.

Overwegende, dat:

  • het principe ‘groen, tenzij’, dat elders in de Wegwijzer wordt genoemd, nog geen weerslag vindt in deze ambitie;
  • het onwenselijk zou zijn als de openbare ruimte zou worden ingericht met warmtewerende materialen ten koste van de groene of blauwe oppervlakte.

Roept het college op:

  • warmtewerende materialen alleen in te zetten op plekken waar groen of water niet mogelijk zijn;
  • deze randvoorwaarde in de Wegwijzer op te nemen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, D66, PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP, PVV, SP

Tegen

GroenLinks, Hart voor Den Haag, VVD, CDA