Motie Onderzoek voor­beeld­ge­meenten afval­scheiding


14 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmarekening 2020.

Constaterende, dat:

  • het percentage gescheiden afval in de gemeente Den Haag in 2020 33% was;
  • de ambitie van het Rijk is dat het afvalscheidingspercentage in 2020 75% had moeten zijn;
  • de afvalscheiding in sommige andere dichtbevolkte gemeenten beter gaat dan in Den Haag, zoals in Gouda (67%), Hoorn (66%) en Veenendaal (72%).

Overwegende, dat:

  • een aanzienlijke omschakeling in het afvalinzamelingsbeleid noodzakelijk is om aan de landelijke doelstelling te voldoen;
  • een vergelijkend onderzoek naar het afvalinzamelingsbeleid van dichtbevolkte gemeenten die vooroplopen waardevolle informatie kan opleveren over welk beleid afvalscheiding in zulke gemeenten het beste stimuleert;
  • de urgentie van deze maatregelen gezien de grote achterstand op de landelijke doelstelling hoog is.

Verzoekt het college:

  • een vergelijkend onderzoek uit te voeren naar het afvalinzamelingsbeleid van dichtbevolkte gemeenten waar het afvalscheidingspercentage relatief hoog ligt;
  • de raad over de resultaten te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Robin Smit
Partij voor de Dieren
Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij
Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, CDA, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

GroenLinks, D66, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD