Motie Meer plek voor dakloze mensen met gezond­heids­pro­blemen


7 september 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op donderdag 7 september 2023, ter bespreking van het beleidskader aanpak Dakloosheid ‘Den Haag geeft thuis’ (RIS316085).

Constaterende, dat:

  • het huidige aantal opvangplekken voor dakloze mensen met gezondheidsproblemen onvoldoende is;

  • dakloze mensen met gezondheidsproblemen nu vaak op reguliere opvangplekken worden geholpen;

  • de opvang van dakloze mensen met gezondheidsproblemen op reguliere opvangplekken niet zijn uitgerust met benodigde gezondheidsvoorzieningen.

Overwegende, dat:

  • de groep van daklozen mensen met gezondheidsproblemen groeit, mede doordat de leeftijd van dakloze mensen toeneemt;

  • de wethouder in het commissiedebat van 31 augustus verwees naar hospice etc., maar dat daar vaak langere tijd overheen gaat voordat iemand daarvoor in aanmerking komt;

  • gezondheidsproblemen van daklozen mensen niet altijd snel zijn verholpen.

Verzoekt het college:

  • om in samenspraak met ervaringsdeskundige, het werkveld en maatschappelijke organisaties te inventariseren hoeveel plekken voor dakloze mensen met gezondheidsproblemen erbij zouden moeten komen;

  • daarbij de kosten inzichtelijk te maken voor realisatie;

  • de raad voor het einde van dit jaar daarover te informeren, zodat besloten kan worden om het aantal benodigde plekken op een creatieve manier te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Lesley Arp
SPStatus

Aangenomen

Voor

D66, DENK, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie