Amen­dement Ingrijpen bij dieren­mis­han­deling op eigen grond


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

Besluit om:

  • Een nieuwe ambitie “Aanpak dierverwaarlozing of dierenmishandeling op grond in eigendom van de gemeente” toe te voegen op pagina 35, met de bijbehorende actie:
    • De gemeente zegt overeenkomsten op met personen die verantwoordelijk zijn voor stelselmatige dierenverwaarlozing of dierenmishandeling op grond in eigendom van de gemeente Den Haag.


Toelichting:

Den Haag kent een aantal gevallen waarbij sprake is van stelselmatig dierenverwaarlozing en dierenmishandeling op Haags grondgebied. Die gronden waren verhuurd aan dierhouders. Deze houders zijn bekend bij de verschillende instanties zoals de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), NVWA en de dierenpolitie. Dikke dossiers zijn opgebouwd, maar de personen konden ongestoord keer op keer terugvallen in hun oude patroon van het verwaarlozen en mishandelen van dieren. Omdat ze gewoon weer nieuwe dieren op dezelfde plekken gingen houden.

Als eigenaar van de gronden kan de gemeente ingrijpen om herhaling van ernstig dierenleed voorkomen. Doordat de gemeente proactief meehelpt in dit soort gevallen kan dierenleed gestopt worden. Door samenwerking met de NVWA, dierenpolitie, de LID en de gemeente kunnen dit soort dierhouders worden aangepakt. Zo maken we als stad van Vrede en Recht ook een vuist tegen dierenleed.Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse StadspartijStatus

Aangenomen

Voor

Partij voor de Dieren, Hart voor Den Haag, VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Haagse Stadspartij, PVV, ChristenUnie/SGP, SP

Tegen