Amen­dement Dier­vrien­delijk wordt de norm


4 maart 2021


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

Besluit om:

  • De zin “We grijpen alleen in wanneer daar aanleiding voor is vanuit de volksgezondheid, of wanneer daar economische of ecologische redenen voor zijn.” (pagina 11, paragraaf 1.3 Dierenwelzijn) te vervangen door:
    • "De gemeente bestrijdt dieren niet, maar neemt uitsluitend diervriendelijke maatregelen, wanneer daar aanleiding voor is vanuit de volksgezondheid, of wanneer daar ecologische redenen voor zijn."


Toelichting:

In de Nota Dierenwelzijn is het uitgangspunt dat dieren hun eigen intrinsieke waarde, eigen behoeften en ook rechten hebben. In de nota staat ook dat we dit als mens moeten respecteren.

Eventuele overlast of economische schade door dieren is vaak het gevolg van menselijke keuzes, door bijvoorbeeld hun leefgebied te verkleinen of door ze aan te trekken met afval. Deze keuzes zijn het probleem, niet de dieren zelf.

Het bestrijden van dieren is in strijd met hun eigen belangen, en met het respecteren van hun intrinsieke waarde. Een Nota Dierenwelzijn waarin die intrinsieke waarde centraal staat, kan daarom niet tot het bestrijden van dieren overgaan.Robin Smit
Partij voor de Dieren

Haagse Stadspartij
Joris WijsmullerStatus

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PVV, SP

Tegen

GroenLinks, ChristenUnie/SGP, CDA, D66, Hart voor Den Haag, PvdA, VVD