Amen­dement Dieren­wel­zijns­or­ga­ni­saties verduur­zamen


4 maart 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 maart 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Nota Dierenwelzijn (RIS307253).

Besluit om:

  • De ambitie “Gebouwen van dierenwelzijnsorganisaties verduurzamen” (pagina 41.) te vervangen door:
    • “Dierenwelzijnsorganisaties verduurzamen.”
  • De aan de ambitie gekoppelde actie “De gemeente helpt organisaties bij het verduurzamen van hun gebouwen in het kader van de energietransitie” te vervangen door:
  • “De gemeente helpt dierenwelzijnsorganisaties bij het verduurzamen in het kader van de energietransitie.”


Toelichting:

De gestelde ambitie en actie in de nota Dierenwelzijn van het college versmallen de mogelijkheden om te verduurzamen bij dierenwelzijnsorganisaties tot slechts de gebouwen van deze organisaties. Verschillende organisaties hebben zelf al maatregelen genomen om de gebouwen te verduurzamen. Zo heeft de Dierenambulance Den Haag en omstreken zelfs al een zo goed als klimaatneutraal pand. Toch kan bij deze organisatie ook gekeken worden naar andere manieren om te verduurzamen. Zo is het misschien een mogelijkheid om elektrische voertuigen aan te schaffen om zowel de dieren als het klimaat te helpen.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Joris Wijsmuller
Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Partij voor de Dieren, ChristenUnie/SGP, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

CDA, D66, GroenLinks, Hart voor Den Haag, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie Informeer de raad over natuurgevolgen Parnassiaterrein

Lees verder

Amendement Diervriendelijk wordt de norm

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer