Partij voor de Dieren is een dier­vrien­de­lijke inspi­ratie


Beter dieren­wel­zijns­beleid in Den Haag

4 februari 2021

Op 4 februari zijn er door de Haagse gemeenteraad maar liefst twee dierenwelzijnsnota’s besproken. De initiatiefnota van de Partij voor de Dieren bevatte 111 plannen om het dierenwelzijn in Den Haag te bevorderen. Dit plan vond echter geen meerderheid. De dierenwelzijnsnota van het college nam 80 van de plannen (deels) over. De meerderheid van de raad stemde voor dit voorstel.

Geïnspireerd

Wethouder van Tongeren (Duurzaamheid) is onder de indruk van de initiatiefnota van de Partij voor de Dieren. Het uitgebreide voorstel is niet alleen inspirerend, ook staan er veel praktische plannen in die een-op-een kunnen worden overgenomen. Zo zal er jaarlijks een overleg zijn met alle relevante dierenwelzijnsorganisaties en de gemeente. Dierenwelzijn wordt zo een terugkerend en vast onderdeel van het gemeentelijk beleid. Er komt meer geld vrij voor dierenwelzijnsbeleid. Ook gaat de gemeente inzetten op betere voorlichting over (huis)dierenwelzijn.

Onvolledig

De Partij voor de Dieren merkte op dat niet alle dieren op bescherming kunnen rekenen in de nota van de wethouder. Zo werden alle PvdD-voorstellen rondom vissenwelzijn verworpen, terwijl bewezen is dat vissen lijden onder het huidige visserij- en hengelbeleid. Ook het voorstel om dierentuinen (zoals het Haagse Sealife en Avonturia) om te vormen tot dierenopvang werd niet overgenomen. Robin Smit, raadslid Partij voor de Dieren: ‘Dat vissen een traditie is, maakt het voor vissen geen prettigere ervaring. Het is teleurstellend dat de gemeente in haar dierenwelzijnsnota traditie boven dierenwelzijn stelt.’.

Succes

Door middel van amendementen van de Partij voor de Dieren zijn er nog twee extra plannen opgenomen in de nieuwe dierenwelzijnsnota. Zo komt er een aanpak voor dierenmishandeling op gemeentelijke gronden, en moet er aandacht zijn voor de relatie tussen huiselijk geweld en dierenmishandeling. ‘Zo pakken we dierenleed lokaal aan en voorkomen we de gevallen van dierenverwaarlozing zoals die aan het Schreppelpad en de Loolaan’, aldus Smit.


Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

‘Behandel steenkool en aardolie als kernwapens’

De gemeente Den Haag moet voor een non-proliferatieverdrag voor fossiele brandstoffen pleiten. Dat vinden de Partij voor de D...

Lees verder

PvdD: ‘Passende maaltijden voor alle stembureau-vrijwilligers.’

De gemeente Den Haag verzorgt maaltijden voor alle stembureauleden, maar is niet bereid rekening te houden met met dieetwense...

Lees verder