Partij voor de Dieren Den Haag verdubbelt in raad


23 maart 2018

De Partij voor de Dieren Den Haag is bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 verdubbeld van 1 naar 2 zetels. 5,3 procent van de stemmen ging naar de partij, wat overeenkomt met ongeveer 8 Tweede Kamerzetels. De PvdD heeft hiermee het verwachte zetelaantal in de peilingen weten te verzilveren.

Naast Christine Teunissen zal Robert Barker in de 45-koppige Haagse raad plaatsnemen als raadslid namens de Partij voor de Dieren. Naast raadslid is Christine Teunissen Eerste Kamerlid voor de Partij voor de Dieren en is ze actief bij de Animal Politics Foundation, die zusterpartijen van de PvdD wereldwijd ondersteunt. Ze was voorzitter van de programmacommissie die het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft opgesteld. Robert Barker werkt als beleidsmedewerker op het gebied van telecom bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Donderdag 29 maart werden beiden officieel beëdigd als raadslid.

Fractievoorzitter Christine Teunissen is blij met de groei van haar fractie: “De groei van de Partij voor de Dieren krijgt weinig media-aandacht maar zet zich desondanks gestaag voort. Hoe de mensheid omgaat met dieren geeft steeds meer kiezers een ongemakkelijk gevoel. Daarnaast zien steeds meer kiezers in dat de vernietiging van biodiversiteit en verstoring van het klimaat een doodlopende weg is waar we van af moeten stappen. Die kiezers vinden hun plek bij de Partij voor de Dieren. Wij bieden een alternatief, een Plan B, waarin we duurzaam en met mededogen omgaan met dieren, natuur en klimaat.”