Haagse natuur­ge­bieden en maneges vuur­werkvrij


3 september 2020

Goed nieuws voor de Haagse natuurgebieden en de dieren die daar wonen! Op aandringen van de Partij voor de Dieren heeft de gemeente besloten om vanaf de komende jaarwisseling het afsteken van vuurwerk in natuurgebieden te verbieden. Daarnaast worden de maneges aan de vuurwerkvrije gebieden toegevoegd.

Vuurwerkresten die terechtkomen in natuurgebieden vervuilen de bodem en het (grond)water. De stoffen in onverbrande resten bevatten schadelijke zware metalen. Veel van deze metalen zijn slecht voor de gezondheid van mens en dier. Koper is in hoge concentraties bijvoorbeeld giftig voor dieren die in het water leven, en voor planten. Daarnaast veroorzaakt het afsteken van vuurwerk stress bij vogels en andere dieren.

De Partij voor de Dieren is van mening dat natuurgebieden jaarrond een veilige en rustige plek dienen te zijn voor mens en dier. Het is dan ook goed nieuws dat deze maatregel wordt doorgevoerd. Het aanwijzen van deze gebieden als vuurwerkvrij zal de gemeente binnenkort doen en over het afsteekverbod zal de gemeente ook actief communiceren. Zo worden ook bewoners op de hoogte gebracht.


Gerelateerd nieuws

Haagse partijen in de bres voor Sunny Court

De Partij voor de Dieren, GroenLinks, D66 en de VVD stellen vragen over mogelijke bebouwing bij het Sunny Court. Het kleine s...

Lees verder

Haagse oppositie: ‘Na Revis schoon schip maken in Den Haag’

De afgelopen jaren werd Den Haag keer op keer opgeschrikt door integriteitsschendingen en bouwprojecten die uit de kosten lie...

Lees verder