Den Haag gaat ‘natuur­in­clusief bouwen’ na aange­nomen motie PvdD


30 september 2016

Na een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Den Haag aan de slag met ‘natuurinclusief bouwen’. Er komt onder andere meer groen op en om gebouwen en de leefomstandigheden van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen worden verbeterd. Dit schreef het stadsbestuur afgelopen week in antwoord op de aangenomen motie.

De Haagse natuur staat onder druk door steeds meer bouwplannen en door de aanleg van nieuwe wegen. Gebouwen worden bovendien zo gebouwd dat huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen geen nestelgelegenheden meer hebben. Ook is er gebrek aan groen in veel Haagse wijken en belemmeren bouwprojecten verbindingen tussen het Haagse groen, waardoor dieren in de verdrukking komen. Renovatie en nieuwbouw bieden kansen voor meer natuur in de stad. Door eenvoudige aanpassingen kan rekening gehouden worden met de natuur. De Partij voor de Dieren heeft meerdere keren bij het stadsbestuur aangedrongen op ‘natuurinclusief bouwen’. Naar aanleiding van de PvdD-motie die in 2015 werd aangenomen heeft het college natuurinclusief bouwen onderzocht. Hieruit is een maatregelenpakket voortgekomen.

De gemeente gaat nu in gesprek met woningbouwcorporaties en gaat bewoners en andere partijen wijzen op hoe zij de natuur meer centraal kunnen stellen bij nieuw- of verbouw. Ook bij de inrichting van de openbare ruimte gaat de gemeente meer rekening houden met de natuur in de stad. Daarnaast starten twee proefprojecten op het Erasmusveld en in de Binckhorst, waarbij natuurinclusief bouwen een centrale rol zal spelen. Lees hier het volledige maatregelenpakket.

Gemeenteraadslid Christine Teunissen: “Het is een goede zaak dat bij toekomstige bouwontwikkelingen in de stad de natuur een centralere rol gaat spelen. Op die manier kan de stad worden vergroend en worden de leefomstandigheden van dieren verbeterd. Het zorgt ervoor dat diersoorten zoals de mus niet uit onze stad verdwijnen en dat er een gezondere en groenere woonomgeving ontstaat.“

Bron foto: http://www.xjochemx.nl

Gerelateerd nieuws

PvdD: ontmoedig oplaten ballonnen

De Partij voor de Dieren wil dat dat gemeente Den Haag geen ballonnen meer oplaat bij evenementen die (mede) door de gemeente...

Lees verder

Noodzakelijke maatregelen ontbreken in Agenda Groen voor de Stad

Tijdens de behandeling van de Agenda Groen voor de Stad heeft de Partij voor de Dieren gepleit voor concrete maatregelen en d...

Lees verder