Nood­za­ke­lijke maat­re­gelen ontbreken in Agenda Groen voor de Stad


7 oktober 2016

Tijdens de behandeling van de Agenda Groen voor de Stad heeft de Partij voor de Dieren gepleit voor concrete maatregelen en doelstellingen om Den Haag te vergroenen. Den Haag staat namelijk voor grote uitdagingen. Het klimaat verandert, er komen meer mensen naar de stad en het college wil meer gaan bouwen. De druk op de natuur en onze stad neemt door bebouwing toe. Maar het college biedt geen concrete oplossingen voor deze uitdagingen. Dit is volgens de Partij voor de Dieren problematisch. Raadslid Christine Teunissen deed de volgende voorstellen tijdens de eerste behandeling van de Agenda Groen voor de Stad.

Ecologisch beheer
Het ecologisch beheren van het groen is goed voor de biodiversiteit. Maar dit gebeurt nog niet in de gehele stad. De Partij voor de Dieren wil dat dit verandert, zodat niet alleen in de ecologische verbindingszones de flora en fauna het hele jaar kan bloeien, maar de natuur in de gehele stad een kans krijgt.

Natuurwaardenkaart
In 2019 komt het college met een natuurwaardenkaart, met daarop de Haagse flora en fauna. De Partij voor de Dieren heeft hier al in 2015 omgevraagd en vindt het onacceptabel dat het nog jaren gaat duren voordat het duidelijk wordt wat voor planten en dieren er in onze stad leven. Deze kennis is noodzakelijk voor de bescherming van de natuur in de stad. De PvdD heeft daarom gevraagd of deze kaart eerder kan worden opgesteld.

Bomendashboard
Het college wil bewoners betrekken bij het groen in de stad. Maar de communicatie laat nog te wensen over. Het is onduidelijk wat de ontwikkelingen zijn met het groen. Hoeveel bomen er worden geplant, gekapt en hoeveel er herplant is onduidelijk en niet zichtbaar voor bewoners. Daarom stelt de Partij voor de Dieren een bomendashboard voor. Deze openbare bomenboekhouding komt dan op de website van de gemeente te staan.

Vergunningsvrij bouwen aanpakken
Bewoners mogen dakkappellen, aanbouwen en overkappingen vaak vergunningsvrij bouwen. Hierdoor neemt de verharding in de Haagse wijken toe. Dit is slecht voor de leefbaarheid. Biodiversiteit verdwijnt, waterbergend vermogen neemt af en hittestress neemt toe. De PvdD wil daarom dat de impact van vergunningsvrij bouwen wordt onderzocht.

Actieplan vergroening Haagse daken
In de Agenda Groen wordt geschreven over groene daken, maar het college heeft geen doelstelling geformuleerd. Daarom wil de PvdD dat de wethouder tot doel stelt om tot 2020 10% van alle daken te vergroenen. Hiertoe zal dan een actieplan Vergroening Haagse dagen moeten worden opgesteld, met verschillende subsidies en co-financieringsregelingen voor de aanleg van groene daken.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Den Haag gaat ‘natuurinclusief bouwen’ na aangenomen motie PvdD

Na een aangenomen voorstel van de Partij voor de Dieren gaat de gemeente Den Haag aan de slag met ‘natuurinclusief bouwen’. E...

Lees verder

Gemeente Den Haag laat geen ballonnen meer op bij eigen evenementen

De gemeente verbiedt het oplaten van ballonnen bij evenementen die door de gemeente zelf worden georganiseerd. Dit heeft het ...

Lees verder