Prio­riteer accep­tatie van queer personen


6 oktober 2023


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 5 oktober 2023, ter bespreking van Eindevaluatie GOGO Den Haag.


Constaterende, dat:

  • uit onderzoek bijvoorbeeld blijkt dat homomannen minder vaak deelnemen aan verenigingssport vanwege de angst voor homofobie, omdat ze verwachten niet te worden geaccepteerd;

  • uit het actieplan positieve sportcultuur 2023-2025 blijkt dat het lastig is om bij sportverenigingen binnen te komen met de workshops die onder andere de John Blankenstein Foundation geeft.


Overwegende, dat:

  • een inclusieve sportomgeving, waarin iedereen zich thuis en welkom voelt, voor queer personen vaak nog geen vanzelfsprekendheid is.


Verzoekt het college:

  • een uitvraag te doen bij de Haagse sportverenigingen naar de belemmeringen en beperkingen die zij zien om interventies in te zetten die leiden tot acceptatie van queer personen in de sport;

  • samen met initiatieven die kennis hebben van queer inlusie op te trekken om deze belemmeringen bespreekbaar en overbrugbaar te maken.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

D66, VVD, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie