Laat herten niet lijden


6 oktober 2023


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 05 oktober 2023, ter bespreking van Oudste Hertenkamp.


Constaterende, dat:

 • het Ministerie van LNV werkt aan een nieuwe ‘positieflijst’ voor hobby- en huisdieren, gebaseerd op het advies van een groep onafhankelijke wetenschappers;


Overwegende, dat:

 • damherten en edelherten naar aanleiding van dit onderzoek niet geschikt zijn bevonden als hobby- en huisdier vanwege o.a.:
  • problemen met voedselopname;

  • problemen met ruimtegebruik;

  • problemen met sociaal gedrag;

 • blijkt dat dergelijke diersoorten in beperkende omstandigheden - zoals de situatie dat ze door mensen worden gehouden - een lagere levensverwachting te hebben;

 • het advies (incl. beoordeling van diersoorten) van de groep onafhankelijke wetenschappers door een onafhankelijke leescommissie kritisch is bekeken.


Verzoekt het college:

 • wetenschappelijk onderzoek leidend te laten zijn bij de besluiten die de gemeente Den Haag neemt over hertenkampen.


En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren
Fatima Faïd
Haagse stadspartij
Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij, SP, ChristenUnie/SGP

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, DENK, PVV, Forum voor Democratie