Houd rekening met vissen­welzijn


6 oktober 2023


De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 05 oktober 2023, ter bespreking van Initiatiefvoorstel Heerlijk Haring Happen.


Constaterende, dat:

 • de Nederlandse Wet dieren vissen erkent als wezens met gevoel, waarvoor een zorgplicht geldt;

 • wetenschappelijk bewezen is dat vissen pijn, angst en stress kunnen ervaren;

 • vissen veelal levend worden verwerkt (opengesneden, organen verwijderd), stikken, of zeer langzaam sterven door onderkoeling na levend invriezen;

 • deze doodstrijd uren kan duren;

 • de Marine Stewardship Counsil (MSC) bezorgdheid heeft geuit dat de gecombineerde vangst van makreel, haring en blauwe wijting tussen 2015-2021 de duurzame grenzen met 4,8 miljoen ton heeft overschreden;

 • de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (ICES) aangeeft dat het consequent overschrijden van deze limieten de gezondheid van de oceaan, de economieën en de bestaansmiddelen in gevaar brengt;

 • visbestanden kunnen instorten als zij gedurende lange tijd worden overbevist;

 • ‘onbedoelde bijvangst’ van andere dieren en het overboord gooien van ‘ongewenste vis’ nog altijd voorkomt;

 • handhaving op zee lastig uitvoerbaar en niet dekkend is;

 • afval van visnetten en vislijnen bijdragen aan de plastic soep, waar ook weer zeedieren in verstrikt kunnen raken;


Overwegende, dat:

 • meer duurzaam en plantaardig eten onderdeel is van de Haagse voedselstrategie;

 • duurzaamheid en circulaire economie pijlers zijn van het Haagse economische beleid.


Verzoekt het college:

 • rekening te houden met al het bovenstaande bij het maken van beleid rondom visserij.


En gaat over tot de orde van de dag.

Leonie Gerritsen
Partij voor de Dieren

Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij

Tegen

Hart voor Den Haag, D66, VVD, CDA, DENK, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie