Motie Den Haag solidair


11 oktober 2023

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 11 oktober 2023, ter bespreking van Afronding debat inzake hijsen Israëlische vlag

Constaterende, dat:

  • de afgelopen dagen vreselijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden in Palestina en Israël.

Van mening, dat:

  • we oog moeten hebben voor alle gemeenschappen in Den Haag en daarbuiten die getroffen zijn in dit conflict en bezorgd zijn over de wijze waarop het conflict zich de komende tijd verder zal ontwikkelen.

De gemeenteraad spreekt:

  • haar steun en solidariteit uit voor de Palestijnse, Israelische en alle andere gemeenschappen in Den Haag die zich betrokken voelen bij het conflict en voor de getroffen slachtoffers en nabestaanden

En gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit

Partij voor de Dieren

Hera Butt

Groenlinks

Lesley Arp

SP

Marije Mostert

D66

Mikal Tsegai

PvdA

Fatima Faïd

HSP

Adeel Mahmood

DenkStatus

Aangenomen

Voor

D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP

Tegen

Hart voor Den Haag, VVD, PVV, ChristenUnie/SGP

Lees onze andere moties

Houd rekening met vissenwelzijn

Lees verder

Amendement Expertise direct naar de raad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer