Haagse gemeen­teraad snijdt in papier­stroom


8 maart 2011

Vanaf deze maand ontvangt de Haagse gemeenteraad voortaan bijna alleen nog digitale post. Met deze papierbesparing wil de raad zowel het milieu als de gemeentekas ontlasten. Op initiatief van de Partij voor de Dieren onderzocht een aantal raadsleden en medewerkers de mogelijkheden om papier te besparen.

Dagelijks ontvangen raadsleden vele papieren poststukken. Tot voor kort ontvingen zij de post zowel schriftelijk als digitaal. Dat kan efficiënter, vond onder andere de Partij voor de Dieren. Een groep raadsleden en medewerkers onderzocht de mogelijkheden. Zo krijgen fracties niet langer voor ieder afzonderlijk raadslid een set poststukken, maar slechts twee of drie sets voor de gehele fractie. Dat geldt ook voor bestemmingsplannen, raadsvoorstellen en grote nota’s.

Sommige stukken zoals vergaderagenda’s en schriftelijke vragen ontvangen de raadsleden nog wel schriftelijk. Over een half jaar evalueert de raad deze manier van post verzenden.