Den Haag, stad voor vrede en recht; ook voor dieren!


10 maart 2011

Den Haag, 10 maart 2011 – Vandaag heeft de Partij voor de Dieren een [initiatiefvoorstel Nota Dierenwelzijn] ingediend in de Haagse gemeenteraad. Met dit initiatiefvoorstel kan de gemeente een enorme sprong voorwaarts maken op het gebied van dierenwelzijn. De oude nota Dierenwelzijn stamt namelijk uit 1998 en is sterk verouderd.

Den Haag is reeds op de goede weg o.a. door het afschaffen van de levende kerststal. Ook heeft de burgemeester aan de Partij voor de Dieren toegezegd aandacht te zullen schenken aan de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld.
Volgens Marieke de Groot, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag is het nu tijd voor de volgende stap. “Op dit moment blijven nog te veel mogelijkheden onbenut”, zegt de Groot. Zo pleit zij in het voorstel voor een hogere bijdrage voor dierenopvangorganisaties, wil zij meer ruimte voor honden en geen vermaak met dieren in de stad.

Ook de wetgeving heeft de huidige Haagse nota Dierenwelzijn inmiddels ingehaald. De Flora en Faunawet in 2002 in werking getreden waarin is opgenomen dat een ieder, dus ook de gemeente, een zorgplicht heeft voor wilde dieren. Ondanks deze wet krijgen het vogel- en egelasiel in Den Haag geen bijdrage van de gemeente, dit in tegenstelling tot o.a. de collega-gemeenten Amsterdam, Zaanstad en Den Helder.
Met dit initiatiefvoorstel hoopt de Groot een voorzet te geven aan het college zodat Den Haag de titel van de internationale stad van vrede en recht ook kan uitdragen als het gaat om het belang van dieren.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Haagse gemeenteraad snijdt in papierstroom

Vanaf deze maand ontvangt de Haagse gemeenteraad voortaan bijna alleen nog digitale post. Met deze papierbesparing wil de ...

Lees verder

NL DOET: Raadslid Partij voor de Dieren gaat helpen bij 't Knagertje

Den Haag, 17 maart 2011- Morgen gaat Marieke de Groot van de Partij voor de Dieren Den Haag in het kader van NL DOET als v...

Lees verder