Dier­vrien­de­lijke toezeg­gingen


1 september 2011

Den Haag 1 september 2011 Naar aanleiding van de bespreking over huiselijk geweld in de commissie Samenleving vandaag, heeft de Partij voor de Dieren Den Haag een aantal diervriendelijke toezeggingen gekregen van Wethouder Baldewsingh. Tijdens de bespreking heeft ons raadslid Marieke de Groot dan ook in dit kader de nodige aandacht gevraagd voor het rapport “Cirkel van Geweld”.

Het rapport “Cirkel van geweld”, uitgevoerd door de Universiteit Utrecht, toont de relatie aan tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld. Het rapport stelt onder meer dat het voor de aanpak van geweld tegen mens en dier van belang is dat professionals zich bewust worden van deze link en dat de betrokken organisaties (zoals politie, maatschappelijk werk, huisarts en dierenarts) samenwerken en de nodige gegevens uitwisselen. Uit het onderzoek blijkt ook dat veilige opvangplaatsen voor mensen met huisdier nodig zijn. Het achterlaten van een huisdier is voor veel slachtoffers namelijk een reden om niet te vluchten uit angst voor geweld tegen het achtergebleven dier.

De wethouder heeft tijdens de commissie toegezegd te zullen kijken of er een mogelijkheid bestaat dat de Landelijke Inspectie Dienst Dierenbescherming (LID: de huidige dierenpolitie) onderdeel kan gaan uitmaken van de Haagse ketenaanpak Huiselijk geweld, wat betreft de informatie-uitwisseling en de aansluiting van de LID bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.
Ook heeft de wethouder beloofd te kijken naar de mogelijkheden voor slachtoffers om hun huisdier mee te brengen naar de slachtofferopvangen in Den Haag. Aangezien er nog veel meer informatie nodig is op het gebied van de verbanden tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld, heeft de wethouder nog een derde toezegging gedaan. Hij gaat bekijken of in een volgende evaluatie-enquête van de aanpak van huiselijk geweld, vragen kunnen worden betrokken met betrekking tot huisdieren.

Marieke de Groot, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren: ”Wij zijn zeer verheugd dat - nadat eerder dit jaar de burgemeester al toezeggingen heeft gedaan naar aanleiding van het betreffende rapport – nu ook wethouder Baldewsingh zijn goede voorbeeld heeft gevolgd getuige zijn diervriendelijke toezeggingen.” De Partij voor de Dieren heeft er alle vertrouwen in dat de toezeggingen positief gaan bijdragen aan het doorbreken van de cirkel van geweld!

Gerelateerd nieuws

Duiven sterven hongerdood

Den Haag 22 juli 2011 – De Partij voor de dieren is geschrokken en verontwaardigd door het bericht over de duiven die een ...

Lees verder

Hondenbezitters laat van u horen!

Op dit moment wordt er in een klankbordgroep door belanghebbende gesproken over het hondenbeleid in Den Haag. Den Haag is ...

Lees verder