Duiven sterven hongerdood


22 juli 2011

Den Haag 22 juli 2011 – De Partij voor de dieren is geschrokken en verontwaardigd door het bericht over de duiven die een hongerdood gestorven zijn door onachtzaam optreden van het ongediertebestrijdingsbedrijf KTT.

Al meerdere malen heeft de Partij er bij het college op aangedrongen de overlast die wordt veroorzaakt door dieren in de stad op een diervriendelijke wijze aan te pakken. “Het is wetenschappelijk bewezen dat het wegvangen en doden van dieren geen enkele zin heeft. Sterker nog, de populatie kan na een vangactie zelfs in omvang toenemen”, aldus Marieke de Groot, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren Den Haag.

In een zeer recente commissievergadering heeft het college nog toegezegd allereerst voorlichting en preventie in te zetten alvorens tot het doden van dieren over te gaan. Dat is nu niet gebeurd en daarbij is KTT ook nog eens achteloos bezig door de kooien niet tijdig te controleren met groot dierenleed tot gevolg. “Dat dit nog kan in onze stad, terwijl er voldoende mogelijkheden zijn voor preventieve maatregelen, zoals voorlichting over het niet voeren van de duiven alsmede het inrichten van een aantal vaste voederplekken op plaatsen waar dit geen overlast veroorzaakt”, aldus de Groot. Ze voegt er vervolgens verbolgen aan toe: “Het wegvangen of doden van de duiven is dom, onnodig en niet meer van deze tijd. De duiven in Den Haag zijn toch niet vogelvrij?”