Honden­be­zitters laat van u horen!


8 september 2011

Op dit moment wordt er in een klankbordgroep door belanghebbende gesproken over het hondenbeleid in Den Haag. Den Haag is 14.000 honden rijk. De honden en hun gelukkige bezitters worden in de klankbordgroep vertegenwoordigd door Pro Hond en De Dierenbescherming afdeling Den Haag. Zij hebben echter wel uw input nodig.

Heeft u op- of aanmerkingen op het huidige hondenbeleid en/of ideeën ter verbetering, laat dit dan weten aan deze belangengroeperingen zodat zij u en uw hond goed kunnen vertegenwoordigen:
• Vindt u dat u te weinig terugkrijgt voor uw duurbetaalde hondenbelastingcenten?
• Vindt u dat er te weinig uitrengebieden zijn in uw wijk?
• Voelt u zich gediscrimineerd of onrespectvol bejegend of gewoon niet meer welkom met uw hond in Den Haag?
• Stoort u zich aan de vele hondengebiedsverboden?
• Worden u en uw viervoeter regelmatig van de sokken gereden door fietsers en scooters?
• Vindt u het ook waanzin dat er honden worden doodgereden door te hard rijdende voertuigen op het strand?
• Vindt u de uitlaatplekken en uitrengebieden onveilig?

Kortom bent u de negatieve, repressieve en weinig faciliterende tendens van het huidige Haagse hondenbeleid zat? Dan is dit de tijd om uw stem te verheffen als hondenbezitter.
Laat weten wat u ervan vindt en hoe u het liever zou zien.
Laat deze kans niet voorbijgaan en praat en discussieer mee. Stuur uw mail met uw visie op het hondenbeleid naar: dieren@haagsedierenbescherming.nl en/of info@prohond.nl en help het hondenbeleid weer gezond en positief te worden.
Honden horen bij deze maatschappij en verdienen daarin dus ook een plek en een respectvolle benadering.

Gerelateerd nieuws

Diervriendelijke toezeggingen

Den Haag 1 september 2011 – Naar aanleiding van de bespreking over huiselijk geweld in de commissie Samenleving vandaag, h...

Lees verder

Koning auto heerst in de Haagse Nota Mobiliteit

Den Haag, 22 september 2011 – De Partij voor de Dieren Den Haag is ronduit teleurgesteld en verdrietig met het ambitienive...

Lees verder