Motie Laat de padel­banen geen kerkhof worden


19 mei 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 19 mei 2022, ter bespreking van de rondvraag over Aanleg Padelbanen en vergunningsprocedure.

Overwegende, dat:

  • uit meerdere onderzoeken in Spanje blijkt dat jaarlijks per padelbaan tussen de 100 en 135 vogels overlijden als direct gevolg van een botsing met de transparante wanden;
  • er meerdere manieren zijn om de padelbanen veiliger te maken voor vogels, zoals stickers, netten of folies, maar dat er nog geen duidelijkheid is over wat de beste methode is.

Constaterende, dat:

  • maatregelen op basis van vrijwillige medewerking in Valencia niet effectief blijken.

Van mening, dat:

  • padel een plek verdient in Den Haag maar dat dit niet ten koste mag gaan van duizenden vogellevens.

Verzoekt het college om:

  • in overleg met padelbaan exploitanten en relevante dierenwelzijnsorganisaties maatregelen te bepalen die goed werken ter bescherming van vogels;
  • naar aanleiding van de uitkomst van dit overleg waar mogelijk harde voorwaarden over de bescherming van vogels op te nemen in private (huur) overeenkomsten met padelbaan exploitanten en/of publiekrechtelijke voorwaarden te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag.


Robert Barker

Partij voor de DierenStatus

Aangenomen

Voor

Hart voor Den Haag, GroenLinks, Partij voor de Dieren, PvdA, CDA, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP, Forum voor Democratie

Tegen

D66, VVD