De stad kleurt groen


8 november 2013

Den Haag, 8 november 2013 - De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren hebben hun krachten gebundeld en vandaag samen een nieuw voorstel ingediend om Den Haag weer echt groen te laten kleuren. “De stad kleurt groen” is een initiatiefvoorstel waarin de partijen praktische maatregelen aandragen en vragen om een aanscherping van het huidige beleid om de kwaliteit en de hoeveelheid natuur en groen in de stad te laten toenemen.

Dat Den Haag de groene stad achter de duinen is, is het romantische beeld dat veel Hagenaars van hun stad hebben. Maar onderzoek van Alterra uit Wageningen toont aan dat Den Haag, als meest dichtbevolkte stad van Nederland, minder vierkante meters groen per inwoner heeft dan de andere grote steden. En dat groen is ook nog slecht verdeeld over de stad. De duinen en de binnenduinrandbossen liggen voornamelijk aan zeekant van de stad. Bovendien liggen deze duin- en bosgebieden voor het grootste deel buiten onze stadsgrenzen.

Met het relatief schaarse groen binnen onze stadsgrenzen springen we slordig om. Den Haag heeft in de Verdichtingsnota een groeiambitie geformuleerd en de bouwprojecten die daarvoor nodig zijn blijken overwegend in of aan het groen gepland te zijn. Het groenbeleid, dat er op gericht is om het Haagse groen te behouden en te verbeteren, wordt niet consequent toegepast omdat (nieuw)bouwplannen anders niet mogelijk zijn.

Van Vulpen en De Groot: “Wij maken ons sterk voor een groenere stad wat niet alleen bijdraagt aan de leefbaarheid in de stad maar ook aan de gezondheid en het welzijn van mens en dier”

Lees hier het initiatiefvoorstel.

Gerelateerd nieuws

Nieuwe lijsttrekker Partij voor de Dieren Den Haag

De Partij voor de Dieren heeft Christine Teunissen aangewezen als beoogd lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezing...

Lees verder

Kandidatenlijst gemeenteraadsverkiezingen Den Haag bekend

De Partij voor de Dieren heeft de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Den Haag van 19 maart 2014 bekend gema...

Lees verder