Meer inzet voor klimaat en dieren­welzijn


7 november 2016

De gemeente Den Haag moet groener en diervriendelijker en moet haar tanden laten zien in de strijd tegen klimaatverandering. Dat was het pleidooi van Partij voor de Dieren Den Haag tijdens de begrotingsbehandeling. Het resultaat: er komt een Rapport Dierenwelzijn en een actieplan om energieverbruik door scholen, bibliotheken en andere gemeentelijke panden terug te dringen. Ook heeft een raadsmeerderheid ingestemd met 100,000 euro vergoeding voor het vervoer van gewonde in het wild levende dieren en worden Haagse dierenwelzijnsorganisaties aangewezen als een van de ‘Haagse Goede Doelen’.

Door een unaniem aangenomen PvdD-motie komt er in het voorjaar een rapport dierenwelzijn. Christine Teunissen, raadslid Partij voor de Dieren: “we maakten ons al jaren sterk voor zo’n inventarisatie, hard nodig om het dierenwelzijnsbeleid te controleren en aan te scherpen. Den Haag kan nog veel diervriendelijker en dat willen we voor raad en stad zichtbaar maken. De aanhouder wint!” Ook positieve ontwikkelingen moeten in dit rapport zichtbaar worden, onder andere het onlangs gestarte Huisdiereninformatiepunt en de aanleg van nestkasten door de gemeente.

Een motie van PvdD en GroepvdHelm die oproept om dierenwelzijnsorganisaties aan te wijzen tot een van de Haagse Goede Doelen, kreeg ook unanieme steun. Op het Haagse Ondernemersgala wordt geld ingezameld dat door deze motie beschikbaar komt voor ondersteuning van verschillende dierenopvangcentra in de stad.

Ook heeft de raad op aandringen van de PvdD besloten eenmalig 100.000 euro te verstrekken voor het vervoer van gewonde en zieke in het wild levende dieren. Teunissen: “Een grote doorbraak: een raadsmeerderheid vindt dat de gemeente een (gedeelde) verantwoordelijkheid heeft voor de zorg voor dieren in nood.”

Harder lopen voor een Klimaatneutraal Den Haag
Door een andere aangenomen motie van de Partij voor de Dieren moet het college nu snel een strategie maken die ertoe leidt dat alle gemeentelijke panden uiterlijk in 2040 geen CO2 meer uitstoten.

Verwarming en verkoeling van het stadhuis, bibliotheken, theaters, zorginstellingen, zwembaden en scholen vormen een grote bron van CO2-uitstoot waar de gemeente direct invloed op heeft. Teunissen: “We vroegen al lang om actie van het stadsbestuur, maar die bleef drie jaar lang uit. Doodzonde dat de daken van onze scholen en bibliotheken intussen energie verspillen doordat de zonnestralen die erop vallen onbenut verloren gaan.” Naast een forse CO2-besparing levert het klimaatneutraal maken van vastgoed meer voordelen op. Zo kunnen de gebouwen schone energie gaan leveren en kan de werkgelegenheid in duurzaamheid toenemen. “We hebben zulke stappen hard nodig om op tijd tot een klimaatneutraal Den Haag te komen,” aldus Teunissen.

Daarnaast vroeg de Partij voor de Dieren aandacht voor de belangrijkste wapens in de strijd tegen klimaatverandering: mes en vork. Het overschakelen van vlees en zuivel naar plantaardig voedsel is een van de meest effectieve manieren om de opwarming van de aarde te beperken. De PvdD wil dat de gemeente hierin het goede voorbeeld geeft door bij congressen en andere bijeenkomsten die door de gemeente georganiseerd worden, standaard een vegetarisch menu te serveren en een vleesvariant op bestelling. Dit concept heet “Carnivoor? geeft het door” en is ontwikkeld door professor Henriette Prast. Teunissen spoorde het college aan hiermee aan de slag te gaan. De wethouder duurzaamheid heeft toegezegd de mogelijkheden daartoe te bezien.

Ingediende moties:
Gras in de stad natuurlijk beheren
Haags rapport dierenwelzijn
Klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed
Aanpak energieverspilling door open winkeldeuren
Onderzoek flexibeler omgaan met parkeernormen

Gerelateerd nieuws

Gemeente, maai het gras minder vaak

Partij voor de Dieren Den Haag doet vandaag in de raadsvergadering het voorstel om 500 hectare in de stad ‘natuurlijk’ te ond...

Lees verder

Initiatiefvoorstel ‘De stad gaat voor groen’ aangenomen

‘De stad gaat voor groen’, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, is gisteren door een...

Lees verder