Motie - Onderzoek flexi­beler omgaan met parkeer­normen


15 december 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van Agenda Ruimte voor de stad (RIS295016);

Constaterende dat:

het huidige parkeerbeleid middels normen vraaggestuurd is, waarbij de vraag naar parkeerruimte het aanbod bepaalt,

Overwegende dat:

  • het college de komende jaren wil inzetten op de bouw van 25.000 nieuwe woningen,
  • dat door vasthouden aan de huidige parkeernormen veel nieuwe parkeerplekken zullen moeten worden aangelegd en hierdoor de druk op de openbare ruimte toeneemt,
  • onderzoek van de Provincie Zuid-Holland aantoont dat in Den Haag honderden parkeerplaatsen onder woningbouwprojecten leegstaan en de parkeereis van de gemeente dus niet altijd aansluit op de werkelijke vraag,
  • de huidige parkeernorm voor de nieuwbouwprojecten op het Koningin Julianaplein en het Spuiplein is losgelaten;

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de ruimtelijke gevolgen zijn van het vasthouden aan de huidige parkeernormen bij de gestelde woningbouwopgave van 25.000 woningen,
  • te onderzoeken welke uitzonderingen op de huidige parkeernorm voor nieuwbouw wenselijk zijn en hoe deze uitzonderingen, na de zomer 2018, vorm kunnen krijgen in het Haags parkeerbeleid,
  • het college tot die tijd pilots uit te voeren waarin vrijstellingen worden gegeven voor de parkeernorm voor bijvoorbeeld nieuwbouw bij OV-knooppunten, studentenhuizen, seniorencomplexen,
  • deze bevindingen mee te nemen in het opstellen van de Mobiliteitsvisie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Pieter Grinwis
Partij voor de Dieren ChristenUnie/SGP


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks

Tegen

CDA, D66, PVV, PvdA, SP, VVD

Lees onze andere moties

Motie - Onderzoek invloed vergunningsvrij bouwen op leefbaarheid en klimaat

Lees verder

Motie bomenkap en aantasting EHS bij NATO-complex compenseren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer