Motie bomenkap en aantasting EHS bij NATO-complex compen­seren


15 december 2016

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 december 2016, ter bespreking van het bestemmingsplan Oude Waalsdorperweg (RIS 295681).

Constaterende dat:

  • de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) door de uitbreiding van het NATO-complex wordt aangetast;
  • het college hiervoor een compensatiegebied heeft aangewezen dat al een groenbestemming had;
  • het voorgestelde compensatiegebied wordt opgewaardeerd tot hoogwaardig ecologisch groen;
  • het groenoppervlak van het voorgestelde compensatiegebied in het voorliggende bestemmingsplan met 201 m 2 afneemt door plaatsing van een rotonde en een trottoir.

Overwegende dat:

  • per saldo groen verdwijnt en het aantal m 2 verhard oppervlak toeneemt;
  • instandhouding van het aantal m2 groen bijdraagt aan onder andere de biodiversiteit en de aanpak van de klimaatproblematiek zoals wateroverlast en hittestress;

Verzoekt het college:

  • de daadwerkelijke voorgestelde compensatiegrootte te bewerkstelligen en een (verhard) terrein van ten minste 201 m 2 een groenbestemming te geven.

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen
Partij voor de Dieren
Arjen Kapteijns
GroenLinks
Bart van Kent
SP
Mustafa Okcuoglu
Groep Okcuoglu


Status

Verworpen

Voor

GroenLinks, SP

Tegen

CDA, D66, PVV, PvdA, VVD

Lees onze andere moties

Motie - Onderzoek flexibeler omgaan met parkeernormen

Lees verder

Motie Extra fietsnietjes  

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer