Motie Extra fiets­nietjes  


16 februari 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 16 februari 2017, ter bespreking van het raadsvoorstel van het college inzake sterfietsroute naar Leidschenveen-Juliana van Stolberglaan (RIS 295324),

Overwegende dat:

  • er een tekort is aan fietsnietjes op de middenberm van de Juliana van Stolberglaan,
  • overwegende dat dit tekort ertoe leidt dat fietsen tegen de boom gezet wordt,
  • er sprake is van een rommelig straatbeeld, frustratie bij fietsers en beschadiging van de bomen,

Verzoekt het college:

  • het aantal benodigde fietsnietjes in kaart te brengen en extra fietsbeugels op locatie toe te voegen en de mogelijkheden voor een buurtstalling te onderzoeken,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Gerwin van Vulpen

Partij voor de Dieren GroenLinks Haagse Stadspartij

Daniël Scheper Pieter Grinwis Michel Rogier

D66 ChristenUnie/SGP CDA


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Motie bomenkap en aantasting EHS bij NATO-complex compenseren

Lees verder

Motie Duurzaamheidsinitiatieven meenemen bij herinrichtingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer