Motie Duur­zaam­heids­ini­ti­a­tieven meenemen bij herin­rich­tingen


23 maart 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 23 maart 2017, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2 (RIS 295688),

Constaterende dat:

  • bij de herinrichting Bezuidenhout-Oost (nog) geen rekening is gehouden met initiatieven om woningen klimaatneutraal te maken,

Overwegende dat:

  • het College de ambitie heeft geformuleerd dat Den Haag in 2040 klimaatneutraal is,
  • er momenteel veel bewonersinitiatieven zijn om hun woningen klimaatneutraal te maken,
  • bewoners geholpen worden in hun ambitie om hun woning te verduurzamen door de kansen bij herinrichtingen voor de aanleg van warmtepompen en andere duurzame energiebronnen de inventariseren en de faciliteren,

Verzoekt het college:

  • bij toekomstige herinrichtingen de mogelijkheden om woningen klimaatneutraal te maken te inventariseren,
  • hiertoe in het voorontwerp van de betreffende herinrichtingen een duurzaamheidsparagraaf op te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Joeri Oudshoorn Gerwin van Vulpen

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij

Daniel Scheper Arjen Kapteijns Rachid Guernaoui Mustafa Okcuoglu

D66 GroenLinks Groep Guernaoui Groep Okcuoglu

Pieter Grinwis

ChristenUnie/SGP


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, PvdA, SP

Tegen

VVD

Lees onze andere moties

Motie Extra fietsnietjes  

Lees verder

Motie Bezuidenhoutse bomen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer