Motie Bezui­den­houtse bomen


23 maart 2017

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 23 maart 2017, ter bespreking van Voorstel van het college inzake Voorlopig ontwerp herinrichting openbare ruimte Bezuidenhout-Oost fase 2 (RIS 295688),

Overwegende dat:

  • door de herinrichting in Bezuidenhout 113 bomen worden gekapt en dat dit (ook al vindt herplant plaats) een grote impact op de groene ruimte heeft,
  • Behoud van bomen leidt tot een groene leefomgeving, wat een algemeen positief effect heeft op de gezondheid en het welzijn van mens en dier,
  • in de Cornelis Houtmanstraat, de Cornelis van der Lijnstraat en de Merkusstraat 50 bomen worden gekapt en slechts 29 in die straten terugkomen,
  • in de De Sillestraat (deel 2), de Van Lansbergestraat en de Merkusstraat 48 bomen worden gekapt, terwijl deze bomen niet in een slechte staat verkeren,

Verzoekt het college:

  • voor de Cornelis Houtmanstraat, de Cornelis van der Lijnstraat en de Merkusstraat te onderzoeken of meer bomen kunnen worden teruggeplant,
  • voor de De Sillestraat (deel 2), de Van Lansbergestraat en de Merkusstraat te onderzoeken of meer bomen kunnen worden behouden,
  • en hierover de Raad te informeren voordat onomkeerbare stappen in deze straten zijn genomen,

En gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Rachid Guernaoui Mustafa Okcuoglu

Partij voor de Dieren GroenLinks Groep Guernaoui Groep Okcuoglu

Gerwin van Vulpen

Haagse Stadspartij


Status

Verworpen

Voor

Tegen

D66, PvdA, CDA, VVD, SP

Lees onze andere moties

Motie Duurzaamheidsinitiatieven meenemen bij herinrichtingen

Lees verder

Motie herstel natuurschade door strandhuisjes

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer