Motie - Aanpak ener­gie­ver­spilling door open winkel­deuren


4 november 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017 – 2020 (RIS 294957);

Overwegende dat:

  • Door openstaande winkeldeuren onnodige energieverspilling plaatsvindt,
  • Circa 60 procent van de winkels in Nederland de deuren open laat staan, een equivalent van circa 180.000 vliegretourtjes Amsterdam-Hongkong per jaar aan verspilde energie,
  • Door dichte winkeldeuren circa 40% energie bespaard kan worden,
  • Het college heeft aangegeven dat als bij een controle blijkt dat maatregelen mogelijk zijn met een terugverdientijd van 5 jaar of minder deze maatregelen wettelijk afdwingbaar zijn,
  • Minister Blok tevens heeft aangegeven dat gemeenten zelf regels kunnen invoeren om winkeliers te bewegen de winkeldeuren te sluiten,

Verzoekt het college :

  • Te onderzoeken op welke manier de energieverspilling door openstaande winkeldeuren voorkomen kan worden,
  • Hierbij in te gaan op de handhavingsmogelijkheden van de Wet Milieubeheer, de huidige handhavingspraktijk alsook de mogelijkheid van het stellen van aanvullende regels in de APV.

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Pieter Grinwis Bart van Kent

Partij voor de Dieren GroenLinks CU/SGP SP


Status

Verworpen

Voor

PvdA, D66, SP, GroenLinks

Tegen

CDA, PVV, VVD

Lees onze andere moties

Motie - Klimaatneutraal gemeentelijk vastgoed

Lees verder

Amendement - Samenhang verdichting, vergroening en verduurzaming

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer