Motie - Haags rapport dieren­welzijn


4 november 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017 – 2020 (RIS 294957);

Overwegende dat:

  • de Haagse Nota Dierenwelzijn inmiddels vijf jaar oud is,
  • de gemeenteraad met een jaarlijkse rapportage het gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid kan controleren,
  • andere gemeenten zoals Utrecht, Rotterdam en Amsterdam jaarlijks een verslag publiceren en een conferentie organiseren met de opvangorganisaties over de stand van zaken omtrent dierenwelzijn,
  • een rapport bijdraagt aan het verbeteren van het Haagse dierenwelzijnsbeleid,
  • dit het welzijn van dieren in Den Haag bevordert,
  • een rapport eenvoudig op te stellen is door beschikbaarheid van gegevens bij opvanglocaties,

Verzoekt het college:

  • een Rapport Dierenwelzijn op te stellen,
  • het rapport in het voorjaar van 2017 aan de gemeenteraad te sturen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Peter Bos Mustafa Okcuoglu

Partij voor de Dieren Haagse Stadspartij Groep Okcuoglu

Arjen Kapteijns Pieter Grinwis Richard de Mos

GroenLinks ChristenUnie/SGP Groep de Mos/ODPDH

T Cetinkaya Bart van Kent

Islam Democraten SP


Status

Aangenomen

Voor

Tegen

Wij staan voor:

Lees onze andere moties

Motie - Gras in de stad natuurlijk beheren

Lees verder

Motie - onderzoek flexibeler omgaan met parkeernormen 

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer