Motie - onderzoek flexi­beler omgaan met parkeer­normen 


4 november 2016

De gemeenteraad van Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2016, ter bespreking van de Programmabegroting 2017 – 2020 (RIS 294957);

Constaterende dat:

  • het huidige parkeerbeleid middels normen vraaggestuurd is, waarbij de vraag naar parkeerruimte het aanbod bepaalt,

Overwegende dat:

  • het college de komende jaren wil inzetten op de bouw van 25.000 nieuwe woningen,
  • dat door vasthouden aan de huidige parkeernormen veel nieuwe parkeerplekken zullen moeten worden aangelegd en hierdoor de druk op de openbare ruimte toeneemt,
  • onderzoek van de Provincie Zuid-Holland aantoont dat in Den Haag honderden parkeerplaatsen onder woningbouwprojecten leegstaan en de parkeereis van de gemeente dus niet altijd aansluit op de werkelijke vraag,
  • de huidige parkeernorm voor de nieuwbouwprojecten op het Koningin Julianaplein en het Spuiplein is losgelaten;

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de ruimtelijke gevolgen zijn van het vasthouden aan de huidige parkeernormen bij de gestelde woningbouwopgave van 25.000 woningen,
  • te onderzoeken welke uitzonderingen op de huidige parkeernorm voor nieuwbouw wenselijk zijn en hoe deze uitzonderingen, na de zomer 2018, vorm kunnen krijgen in het Haags parkeerbeleid,
  • verzoekt het college tot die tijd pilots uit te voeren waarin vrijstellingen worden gegeven voor de parkeernorm voor bijvoorbeeld nieuwbouw bij OV-knooppunten, studentenhuizen, seniorencomplexen en sociale woningbouw,
  • deze bevindingen mee te nemen in het opstellen van de Mobiliteitsvisie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Christine Teunissen Arjen Kapteijns Adeel Mahmood
Partij voor de Dieren GroenLinks Islam Democraten


Status

Aangehouden

Voor

Tegen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer