Initi­a­tief­voorstel ‘De stad gaat voor groen’ aange­nomen


18 november 2016

‘De stad gaat voor groen’, een initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren en de Haagse Stadspartij, is gisteren door een ruime meerderheid in de Haagse gemeenteraad aangenomen. In het plan staat een groot aantal maatregelen waarmee het groen in Den Haag beter wordt beschermd, er meer groen bijkomt en bewoners beter bij het groen in hun wijk worden betrokken.

Het groen binnen de Haagse stadsgrenzen is ongelijk verdeeld over de wijken en met het bestaande groen springt de gemeente slordig om. Het stadsbestuur heeft de ambitie uitgesproken om 25.000 nieuwe woningen te bouwen. Door deze bouwplannen komt ruimte voor groen onder druk te staan, terwijl dit essentieel is voor een leefbare stad.

Nu het initiatiefvoorstel is aangenomen, gaat het stadsbestuur onder andere een plan opstellen voor meer banen in het groenonderhoud en onderzoeken of het project ‘Tuinman (m/v) in de wijk’ kan worden ingevoerd in Den Haag.

Teunissen: “zo’n tuinman of -vrouw in de wijk gaat samen met buurtbewoners onnodige verharding aanpakken en geveltuintjes aanleggen. Dat is goed om de stad klimaatbestendig te maken en zorgt ook voor meer gezelligheid in de wijk.”

Van Vulpen:”De Universiteit Wageningen gaat hitte-eilanden in versteende wijken onderzoeken. Ons voorstel vraagt het college om uit te rekenen hoeveel bomen en groene daken moeten worden toegevoegd en hoeveel tegels eruit moeten om tot leefbare wijken te komen.”

Het hele initiatiefvoorstel kun je hier lezen:

https://denhaag.partijvoordedieren.nl/data/files/2016/10/dc6b092f24a096c423d5d157b9cf5ff3.pdf

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Meer inzet voor klimaat en dierenwelzijn

De gemeente Den Haag moet groener en diervriendelijker en moet haar tanden laten zien in de strijd tegen klimaatverandering. ...

Lees verder

Opinie: Nieuw fastfoodbedrijf besmet Den Haag

De wethouder binnenstad heeft deze week het zoveelste fastfoodrestaurant in het centrum geopend. Het nieuwe McDonald's-filiaa...

Lees verder