Motie Perma­nente winter­opvang


7 oktober 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van de rondvraag permanente winteropvang (commissie samenleving 30 september),

Constaterende, dat:

  • van 1 november-1april 60 bedden in de Lozerhof beschikbaar zijn voor de winterkouderegeling;
  • 50 mensen op de wachtlijst staan voor “reguliere noodopvang”;
  • in het coalitieakkoord ‘Samen voor de stad’ (RIS304121) is opgenomen dat: “in Den Haag […] niemand op straat [hoeft] te slapen”;

Overwegende, dat:

  • bij de werkbespreking over de permanente winteropvang (d.d. 23 juni 2021) de vraag centraal stond niet of, maar hoe we als gemeente een dergelijke opvang gaan realiseren;
  • het aantal personen op de wachtlijst voor een plek in de noodopvang alleen maar groeit;
  • de coronaopvang nieuwe dak- en thuislozen in beeld heeft gebracht die mogelijk nu ook gebruik willen maken van de winteropvang;

Verzoekt het college:

  • de Lozerhof (en eventuele andere locaties met vergelijkbare voorzieningen) tussen 1 november 2021 tot en met 1 april 2022 elke nacht open te stellen en voldoende bedden beschikbaar te stellen voor iedereen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Robin Smit
Partij voor de Dieren

Judith Klokkenburg
ChristenUnie/SGP

Janneke Holman
PvdA

Lesley Arp
SP

Janice Roopram

HvDH/GdM

Adeel Mahmood
NIDA

Tahsin Cetinkaya

Islam Democraten

Fatima Faid
HSP


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, PvdA, SP

Tegen

PVV, VVD