Den Haag doet boekje open


Initi­a­tiefnota Open­baarheid aange­nomen

14 juli 2021

Het gemeentebestuur van Den Haag moet openbaarder worden. De gemeenteraad nam vandaag unaniem het initiatiefvoorstel van Partij voor de Dieren, Haagse Stadspartij, PvdA en CDA aan dat hiervoor moet zorgen. ‘Door dit voorstel wordt de gemeente toegankelijker, overzichtelijker en transparanter,’ zegt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren, indiener van het voorstel.

Openbaar, tenzij
Het uitgangspunt is dat informatie van de overheid openbaar is, tenzij dat niet kan. ‘Maar zo ging dat in Den Haag niet,’ zegt fractievoorzitter Robert Barker van de Partij voor de Dieren. ‘De gemeente hield te veel informatie standaard onder de pet. Dat kan nu niet zomaar meer. Door ons aangenomen voorstel moet de gemeente geheimhouding nu beter onderbouwen.’

Concrete voorstellen
Verschillende concrete maatregelen moeten van Den Haag een transparantere gemeente maken. Zo komt er een overzicht van verzoeken om informatie openbaar te maken, zogeheten Wob-verzoeken. ‘Gemeenten als Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hadden al zo’n overzicht. Den Haag loopt nu weer bij,’ zegt fractievoorzitter Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. ‘En ook bezwaarschriften op Wob-verzoeken verschijnen binnenkort netjes op de website, voor iedereen inzichtelijk.’

Openbaarmaking
‘We hebben nog een hobbel voor transparantie weggenomen,’ zegt raadslid Bülent Aydin van de Partij van de Arbeid. ‘Geheime stukken verdwenen in een kluis en de gemeente gooide de sleutel weg. Eenmaal geheim verklaarde stukken werden namelijk nooit meer openbaar gemaakt.’ Ook daar komt een einde aan. Door het aangenomen voorstel moeten geheime stukken openbaar worden gemaakt als de geheimhouding niet meer nodig is.

Liever deels geheim
Ook de gewoonte om hele stukken geheim te verklaren als er één vertrouwelijke zin in staat, wordt beëindigd. ‘Het uitgangspunt wordt nu dat enkel de vertrouwelijke passages geheim blijven,’ zegt fractievoorzitter Kavish Partiman van het CDA. ‘Zo zal er veel meer informatie openbaar worden.’

Gerelateerd nieuws

Terugblik op de gemeenteraad

Succes! Ons initiatiefvoorstel over evenementen met dieren is aangenomen. Zo wordt het gebruik van dieren voor vermaak aan ba...

Lees verder

Haagse raad stemt tegen bouw enorm kantoorpand naast Catshuis

Als het aan het Rijk en het stadsbestuur ligt, komt er naast het Catshuis tijdelijk een groot kantoorgebouw met parkeerplekke...

Lees verder