Terugblik op de gemeen­teraad


Week 26

1 juli 2021

Dieren zijn geen speeltjes

Succes! Ons initiatiefvoorstel over evenementen met dieren is aangenomen. Zo wordt het gebruik van dieren voor vermaak aan banden gelegd. Meer hierover is te lezen op onze nieuwspagina.

Bouwen, bouwen, bouwen

De raadsvergadering stond verder in het teken van de plannen om bij de treinstations hoog te bouwen. Robert pleitte voor meer aandacht in de plannen voor de leefbaarheid. Bij meer woningen hoort ook voldoende groen en voorzieningen, zoals scholen. Helaas haalde ons amendement om beter op het groen te sturen het niet. Wij vinden dat groen niet alleen moet bestaan uit grassprietjes op parkeerdekken, maar uit hoge bomen. Wel haalden onze voorstellen het om natuurinclusief bouwen verplicht te stellen en om op de beeldkwaliteit van gebouwen te sturen. Ook wordt de raad voortaan eerder betrokken. Op die manier wordt echt gebouwd voor toekomstige generaties.

Breek de ketenen

Maar er waren nog meer successen! Op de dag dat de afschaffing van slavernij wordt gevierd (Keti Koti,1 juli) werd een initiatiefvoorstel van NIDA samen met ons en zeven andere partijen aangenomen. Hiermee komt er een onderzoek naar het Haagse verleden en zal er meer aandacht worden besteed aan het herdenken van de slavernij.