Amen­dement Natuur­in­clusief bouwen verplicht voor hoogbouw


Tussen­tijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline

1 juli 2021

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 juli 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw: Eyeline en Skyline (RIS306342).

Besluit om onder paragraaf 2.2 van de bijlage van het raadsvoorstel de volgende wijzing aan te brengen:

  • De tekst ‘toepassing van maatregelen op basis van het puntensysteem NIB (juli 2019, RIS301953)’ die de tekst uit de nota ‘toepassing van maatregelen op basis van een puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen (in ontwikkeling), zodra deze is vastgesteld.’ vervangt te verwijderen.
  • Deze tekst te vervangen door: ‘verplicht toepassen van maatregelen op basis van een puntensysteem groen- en natuurinclusief bouwen waar dat juridisch mogelijk is.’

Toelichting:

Met de nota Haagse hoogbouwnota Eyeline en Skyline werd in januari 2018 door de raad vastgelegd dat het puntensysteem natuurinclusief bouwen bij hoogbouw verplicht wordt toegepast. Met het nu voorliggende aanpassingsvoorstel van het college wordt deze verplichting beperkt tot gemeentegrond. Aangezien er in plekken als het CID weinig gemeentegrond is, betekent dit de facto dat het gebruik van het puntensysteem natuurinclusief bouwen wordt uitgekleed. Dit is in strijd met het coalitieakkoord, waarin staat ‘Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen blijft bij bouwprojecten en stedelijke ontwikkelingen de norm’.

Met het voorliggende amendement wordt natuurinclusief bouwen verplicht gesteld voor alle hoogbouwontwikkelingen. Op die manier kan daadwerkelijk invulling worden gegeven aan de in de hoogbouwnota genoemde eisen van het biodivers inrichten van de buitenruimte alsook aan de inhoud van het coalitieakkoord. Deze passage is ook een invulling van een collegebrief uit december 2020 (RIS305633) waarin staat: ‘in het puntensysteem natuurinclusief bouwen is deze maatregel (40% biodivers dak) als verplichting opgenomen voor hoogbouw’. Het is wenselijk dat geen onduidelijkheid bestaat over de toepassing van natuurinclusief bouwen. Dit amendement zorgt voor toepassing in alle nieuwe hoogbouwontwikkelingen.

Robert Barker
Partij voor de Dieren
Marielle Vavier

GroenLinks

Tahsin Çetinkaya
Islam Democraten
Peter Bos
Haagse Stadspartij


Status

Aangenomen

Voor

CDA, D66, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, PvdA, SP, VVD

Tegen

PVV