Uithof moet groen blijven, vindt raad


Meer­derheid voor PvdD-motie

1 juli 2020

Haags natuurgebied De Uithof mag niet volgebouwd worden. Een meerderheid van de Haagse gemeenteraad steunde gisteren dit voorstel van de Partij voor de Dieren.

Dreigende bouw
Het stadsbestuur werkt op dit moment aan een nieuwe gebiedsagenda voor De Uithof. Daarin staat uitgewerkt welke ontwikkelingen in het gebied plaats kunnen vinden. Vorige week kon het stadsbestuur niet toezeggen dat in die plannen geen groen zou verdwijnen. De Partij voor de Dieren wilde die garantie wel. Een PvdD-motie hiertoe is gisteren door de gemeenteraad aangenomen.

Gevarieerde natuur
De Uithof is een gevarieerd natuurgebied. Zo komen er volgens de gemeente Den Haag maar liefst 355 soorten planten, vissen en vogels voor. De Brede Orchis, een zeldzame orchideeënsoort, heeft op de Uithof een habitat. Ook is De Uithof een foerageergebied voor vleermuizen. Door de waardevolle natuur is het gebied onderdeel van de Haagse ‘Stedelijke Groene Hoofdstructuur’ en is het een ‘Provinciale Ecologische Hoofdstructuur’.

Bescherming
Robert Barker, fractievoorzitter PvdD Den Haag: ‘Het schaarse Haagse groen is vaak vogelvrij. Het is goed dat de gemeenteraad nu duidelijk aangeeft dat de natuur bij de Uithof moet blijven.’

Tegen
Hart voor Den Haag/Groep de Mos, D66 en ChristenUnie/SGP stemden tegen de motie om niet in De Uithof te bouwen. Partij voor de Toekomst en Partij van de Eenheid waren niet aanwezig bij de raadsvergadering.

Gerelateerd nieuws

PvdD: ‘Vergroen versteende pleinen’

De Partij voor de Dieren presenteert een voorstel om versteende Haagse pleinen aan te pakken. De gemeente moet onnodige bestr...

Lees verder

PvdD: ‘Kleur Haagse daken groen’

Het moet makkelijker worden voor Hagenaren om subsidie aan te vragen voor een groen dak. Dat stelt de Partij voor de Dieren i...

Lees verder