Initi­a­tief­voorstel (H)eerlijk Haags aange­nomen!


8 juni 2012

Den Haag, 7 juni 2012- De Haagse gemeenteraad heeft donderdagavond het initiatiefvoorstel (H)eerlijk Haags van de Partij voor de Dieren, PvdA, Haagse Stadspartij en GroenLinks aangenomen. Het college van B&W gaat nu een duurzame voedselstrategie opstellen en zal deze in het najaar presenteren.

Duurzaam en lokaal voedsel staat tegenwoordig volop in de belangstelling. Ook in Den Haag worden verschillende inspirerende projecten van burgers en ondernemers op dit gebied uitgevoerd. De vier raadsfracties zijn met het voorstel (H)eerlijk Haags voor voedselstrategie gekomen zodat de gemeente initiatieven in de stad op het gebied van duurzaam en lokaal voedsel gaat stimuleren.

Lokaal voedsel verbindt mensen met elkaar en kan ook bij uitstek gekoppeld worden aan thema’s als gezondheid, economie en duurzaamheid, zo staat in het voorstel. De gemeente kan bijvoorbeeld het gemeentelijke inkoopbeleid koppelen aan regionaal duurzaam voedsel, ruimte bieden aan streekmarkten en buurtmoestuinen, of zich profileren als Hoofdstad van de Smaak.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden, zo bleek ook tijdens de raadsbehandeling. Verschillende fracties kwamen met ideeën, zoals corporaties stimuleren om bewoners de mogelijkheid te geven om groente in de binnentuinen van complexen te verbouwen, of het stimuleren van stadslandbouw op braakliggende terreinen. Een ruime meerderheid van de Haagse gemeenteraad stemde in met het initiatief van de vier partijen, alleen de PVV was tegen. “Het college kan nu aan de slag gaan met een lokale en duurzame voedselstrategie”, aldus de vier raadsfracties: “Op naar een (H)eerlijk Den Haag”.

Initiatiefvoorstel

Gerelateerd nieuws

Loslaten van sierduiven wordt teruggedrongen

Den Haag, 30 mei 2012 –Dankzij de Partij voor de Dieren Den Haag zal het college van B&W het loslaten van sierduiven...

Lees verder

Betere bescherming natuur bij bouwprojecten nodig

GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich grote zorgen over de bescherming van waardevolle natuur bij het toekenne...

Lees verder