'Neem nu verant­woor­de­lijkheid bij aanpak stikstof'


Groen­Links, D66, Chris­tenUnie/SGP en PvdD stellen vragen over stik­stof­uit­stoot

16 september 2019

Wethouder Revis (VVD) pleitte bij de NOS voor een uitzonderingspositie van de woningbouw als het gaat om stikstofuitstoot in de buurt van natuurgebieden. De Haagse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie/SGP en Partij voor de Dieren willen maatregelen van het stadsbestuur voor een schone, gezonde lucht: zo kan Den haag haar natuur beschermen en knelpunten in de woningbouw verhelpen.

De Raad van State stelde in haar PAS-uitspraak dat projecten niet door kunnen gaan wanneer zij tot meer stikstofuitstoot leiden rondom kwetsbare natuurgebieden. Dit heeft gevolgen voor de landbouwsector, maar ook voor het doorgaan van Haagse bouwprojecten zijn maatregelen nodig.

Daarom vroeg Revis om een uitzonderingspositie voor de bouw, maar GroenLinks, D66 en ChristenUnie/SGP en PvdD vinden het onverantwoord om deze verantwoordelijkheid weg te schuiven. Maarten De Vuyst (GroenLinks): “Het stadsbestuur moet durf tonen en keuzes maken: er zijn zat mogelijkheden om woningbouwprojecten te redden én de Haagse lucht gezonder te maken. Denk bijvoorbeeld aan een grotere milieuzone, het weren van de meest vervuilende dieselauto’s of een lagere maximum snelheid op Haagse snelwegen."

Als gevolg van de stikstofdepositie worden bouwprojecten vertraagd of stopgezet op een moment waarin Den Haag juist een groot tekort heeft aan betaalbare woningen. Daarmee dreigt de Haagse woningbouwopgave te stagneren. Dennis Groenewold (D66): “Den Haag gaat groeien naar ongeveer 600.000 inwoners. Daarom moet er flink bijgebouwd worden. We moeten daarom zelf ook met oplossingen komen en niet alleen naar het Rijk kijken.”

Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) vervolgt: “Bovendien hebben andere gemeenten, zoals de gemeente Veldhoven, laten zien dat het mogelijk is om ook nu grote projecten te realiseren. Wat zijn collega-wethouder daar kan, kan wethouder Revis hier ook, mits hij zorgt dat per saldo de stikstofdepositie niet toeneemt. Uiteindelijk is dat een kwestie van politieke wil.”

Den Haag kent bovendien veel kwetsbare natuur die schade oploopt als gevolg van de hoge stikstofuitstoot. Robert Barker (PvdD): “We leven op een te grote voet. Om onze waardevolle duingebieden te beschermen dient de stikstofuitstoot te dalen. Wij moeten nu maatregelen nemen en deze niet vooruitschuiven.”

Gerelateerd nieuws

PvdD: ‘Begroting schuift problemen door’

De begroting voor volgend jaar geeft onvoldoende invulling aan het coalitieakkoord, aldus de Partij voor de Dieren. Fractievo...

Lees verder

Haagse partijen: ‘Laat klimaatmars in centrum toe’

Burgemeester Krikke is ‘voorlopig van oordeel’ om de wereldwijde klimaatstaking van 27 september in te perken. Ze vindt dat d...

Lees verder