Bijdrage Hollandse duinen


Raad

7 september 2023

Voorzitter, ten eerste steunen wij de motie van de ChristenUnie om te stoppen met het voeren van een titel die we niet hebben verdiend. Zoals ik in de commissie al zei, zou het ook raar zijn als we opeens gaan spreken van de Regenwouden van Pex, of Landschapspark de Koekamp.

Het staat de wethouder natuurlijk vrij om zijn achtertuin het Landgoed Bredemijer te noemen, maar laten we in onze gemeentelijke communicatie eerlijk blijven. Maar bovenal, laten we stoppen met mensen verleiden om naar dit natuurgebied te komen, dat momenteel al erg onder druk staat en prioriteit geven aan het versterken en beschermen van onze kwetsbare natuur.

Verzoekt het college:

  • te stoppen met investeren in een marketingcampagne die erop gericht is om meer mensen naar het natuurgebied te trekken;

  • prioriteit te geven aan investeren in het creëren en versterken van robuuste natuur, ecologische verbindingen en bufferzones.