Bijdrage Nieuw Vredenoord


Raad

7 september 2023

Voorzitter. Dit college kiest ervoor om het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften naast zich neer te leggen en voldoet daarmee niet aan de beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap. Dat is kwalijk, want hiermee is de compensatie voor bomenkap niet goed geregeld. Ook roept mijn fractie nogmaals op om niet over te gaan tot kap middels de volgende motie:

Roept het college op:

  • het advies van de Adviescommissie Bezwaarschriften te volgen door een aanvullend voorschrift te verbinden aan de kapvergunning zodat de compensatie/herplant dient te voldoen aan de Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland 2013;

  • niet tot kap over te gaan voordat NNN-waardige compensatie (ook met instemming van de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland) is vastgesteld en totdat de kapvergunning onherroepelijk is.