Bijdrage Economie


Raad

7 september 2023

Verzoekt het college:

  • de Haagse Hogeschool te vragen of zij bij hun rapportages in het vervolg een andere systematiek van Brede Welvaart willen hanteren;

  • in het gemeentelijk beleid, inclusief het economische beleid te kijken of en hoe de toepassing van het begrip ‘brede welvaart’ verduidelijkt kan worden en voortaan een meer uitgebreide definitie van Brede Welvaart te gebruiken, zoals de rijksoverheid.Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Nieuw Vredenoord

Lees verder

Bijdrage Voortgangsrapportage Woningbouw 2022 en Doorbouwverbond

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer