Motie Behoed Sche­ve­ningen voor meer lelijkheid


1 december 2022

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 1 december 2022, ter bespreking van de commissiebrief: Besluiten op bezwaar inzake omgevingsvergunning bouwplan Duinpaviljoens Noordelijk Havenhoofd (RIS313410).

Constaterende, dat:

 • er veel onrust op Scheveningen is rond de bouw van de horecabunkers;

 • er geen participatie heeft plaatsgevonden over dit plan;

 • de paviljoens louter vergeleken zijn met onaantrekkelijke plekken zoals gevangenissen, crematoria en distributiedozen;

 • desondanks de gemeente dit plan wil goedkeuren en alles op alles heeft gezet om de bezwaarcommissie hiervan te overtuigen;

 • de gemeente blijkens de brief van de wethouder de mogelijkheid heeft een second opinion te doen.


Overwegende, dat:

 • met dit plan een groene duin wordt aangetast door de bunkers;

 • het gemeentelijke Q-team aan heeft gegeven dat dit bouwplan past binnen het beeldkwaliteitsplan en de welstandscommissie daardoor marginaler toetst en hierop akkoord heeft gegeven;

 • er veel twijfels zijn of daadwerkelijk een goede toetsing heeft plaatsgevonden op de beeldkwaliteit van het plan;

 • het uitzetten van een second opinion daarom vanzelfsprekend zou moeten zijn.


Van mening, dat:

 • het huidige plan voor de ‘duinpaviljoens’ niet past bij de gewenste beeldkwaliteit van Scheveningen.


Verzoekt het college:

 • door een externe jurist in kaart te brengen wat de meest kansrijke optie is om dit plan aan te laten passen en daarbij in elk geval in te gaan op de optie van een second opinion naar de beeldkwaliteit.En gaat over tot de orde van de dag.Robert Barker

Partij voor de Dieren

Lesley Arp

SP

Status

Verworpen

Voor

Hart voor Den Haag, Partij voor de Dieren, DENK, Haagse Stadspartij, SP, PVV, ChristenUnie/SGP

Tegen

D66, VVD, GroenLinks, PvdA, CDA

Lees onze andere moties

Motie Groei Rotterdam The Haagse Airport is onwenselijk

Lees verder

Motie Buffer vuurwerkvrije zones

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer